• Dnes je: Nedeńĺa 22. apr√≠la 2018 meniny m√° Slavom√≠r
Obsah - Veda a technika

Komunik√°cia komunik√°cia, mobiln√© pr√≠stroje, bezdr√°tov√Ĺ prenos

R√°diov√© syst√©my, vysielańćky Motorola, zabezpeńćovacia technika, kamerov√© syst√©my   
www.rasco.sk

- je sluŇĺba, ktorej √ļńćel je prevent√≠vnou formou eliminovaŇ• pońćet kr√°deŇĺi,neopr√°vnen√Ĺch pouŇĺit√≠ a n√°sledn√Ĺch odpredajov...   
www.rmt.dladvert.sk

Amat√©rske r√°dio, inak naz√Ĺvan√© aj HAM r√°dio, je druh r√°diokomunikańćnej sluŇĺby, sl√ļŇĺiaci na √ļńćely sebavzdel√°vania, vz√°jomnej...   
www.om5ja.sk

Slovo peering poch√°dza z anglick√©ho slova peer (rovnocenn√Ĺ, ekvivalentn√Ĺ, veńĺmi podobn√Ĺ in√©mu). Princ√≠p pripojenia do...   
www.six.sk/

SMS br√°na do siet√≠ slovensk√Ĺch mobiln√Ĺch oper√°torov. Je to nadstavba nad mobilegott.de rozŇ°√≠ren√° o zjednoduŇ°en√© zad√°vanie...   
sms.yw.sk

SMS PLATBA je platforma, ktor√° umoŇĺŇąuje koncov√Ĺm z√°kazn√≠kom zaplatiŇ• za sluŇĺby alebo tovar prostredn√≠ctvom mobiln√©ho telef√≥nu...   
www.smsplatba.sk

Pos√≠lejte sms zdarma do vŇ°ech s√≠t√≠ bez omezen√≠! Za sms odeslan√© pŇôes internet nemus√≠te platit vŇĮbec nic stańć√≠ navŇ°t√≠vit...   
smszde.cz

Zast√ļpenie najv√§ńćŇ°ieho v√Ĺrobcu Eagle a Lowrance sonarov a GPS pre Ň°portov√Ĺ rybolov. Sonary, navig√°cia, ruńćn√© GPS, sonary...   
www.sonarsports.sk

predaj telekomunikańćnej techniky, digit√°lne telef√≥nne √ļstredne,mont√°Ňĺ telekomunikańćnej techniky, poradensk√° a konzultańćn√°...   
www.teletech.sk

Telekomunikańćn√© a informańćn√© syst√©my, autorizovan√Ĺ predajca T-Com, e-shop s v√Ĺpońćtovou technikou.   
www.tntel.sk

je s√ļńćasŇ•ou ҆vajńćiarsko-Nemeck√©ho konzorcia, ktor√© podnik√° v oblasti inovat√≠vnych technol√≥gi√≠. VisionMedia p√īsob√≠ viac...   
www.viptel.sk

VOIP, Jabber, hovorte, p√≠Ň°te, zdielajte s√ļbory Instant messaging without extra software    
www.vytocto.sk

    ńéalŇ°ie odkazy z kateg√≥rie Komunik√°cia:
  • 0 - 14
  • 15 - 29
  • 30 - 44

  • Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Komunik√°cia: 42