• Dnes je: ҆tvrtok 11. augusta 2022 meniny m√° Zuzana
Obsah - InŇ°tit√ļcie

Environment√°lne organiz√°cie environment√°lne organiz√°cie, environment√°lne hnutia, environment√°lne spolky

Zabezpeńćujeme poradensk√ļ a inŇĺiniersku ńćinnosŇ• vo vybran√Ĺch oblastiach Ňĺivotn√©ho prostredia.    
www.eko-in.sk

Hodnotenie vplyvov ńćinnosti na Ňĺivotn√© prostredie, EIA, Hodnotenie stavu Ňĺivotn√©ho prostredia, audity Ňĺivotn√©ho prostredia...   
www.ekojet.sk

√öpravny EuroClean KEUV TV kaŇĺd√Ĺ den uprav√≠ v ńĆesk√© republice, na Slovensku a v Polsku V souńćasn√© dobńõ t√≠mto zpŇĮsobem upravujeme...   
www.euroclean.sk

NavrhovaŇ• a prakticky uplatniŇ• ohńĺadupln√© environment√°lne rieŇ°enia na spr√°vnom mieste v spr√°vny ńćas a v spr√°vnej cenovej...   
www.ekospol.sk

V√Ĺroba ekologick√Ĺch a transportn√Ĺch kontajnerov, paliet a prepravn√Ĺch voz√≠kov. Transportn√© abrolkontajnery na prepravu...   
www.ekotrans.sk

Ekoobchod ŇĹivica bol otvoren√Ĺ 14. febru√°ra 2005. V malej, no o to √ļtulnejŇ°ej predajni na Vysokej ulici 18 v Bratislave,...   
www.ekoobchod.sk

Energetick√© centrum Bratislava (ECB) je mimovl√°dna organiz√°cia. V√§ńćŇ°inu svojej ńćinnosti zacieńĺuje na energetick√ļ efekt√≠vvnosti...   
www.ecb.sk

Ponuka sluŇĺieb a produktov sa orientuje na zabezpeńćenie efekt√≠vneho plnenia povinnost√≠, ktor√© vypl√Ĺvaj√ļ z legislat√≠vy...   
www.engom.sk

Odborn√© poradenstvo v oblasti ekol√≥gie a to hlavne v problematike z√°konov platn√Ĺch v odpadovom hospod√°rstve a ich aplik√°cia...   
www.enpo.sk

Prioritou firmy je nakladanie s odpadmi v s√ļlade so z√°konom o odpadoch a efekt√≠vnosŇ• pri separ√°cii odpadov. Zaruńćujeme...   
www.envia.sk

Ponuka sluŇĺieb a produktov sa orientuje na zabezpeńćenie efekt√≠vneho plnenia povinnost√≠, ktor√© vypl√Ĺvaj√ļ z legislat√≠vy...   
www.engom.sk

Aplik√°ciu environment√°lneho pr√°va vypl√Ĺvaj√ļcu z platnej legislat√≠vy Ňĺivotn√©ho prostredia v SR.Poradensk√ļ a konzultańćn√ļ...   
www.hauer.sk

Poskytovanie autorizovan√Ĺch a overen√Ĺch inform√°ci√≠ o Ňĺivotnom prostred√≠ na Slovensku. Pr√≠stup k online datab√°zam tvoren√Ĺm...   
www.enviroportal.sk

Integrovan√° prevencia a kontrola zneńćisŇ•ovania Ňĺivotn√©ho prostredia,EIA - posudzovanie vplyvov stavieb na Ňĺivotn√© prostredie....   
www.envispol.sk

SpolońćnosŇ• poskytuje diagnostick√© a poradensk√© sluŇĺby v environment√°lnej oblasti. Ide predovŇ°etk√Ĺm o monitorovania zdrojov...   
www.etske.sk


    Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Environment√°lne organiz√°cie: 15