• Dnes je: Streda 05. okt√≥bra 2022 meniny m√° Viera
Obsah - InŇ°tit√ļcie

Environment√°lne organiz√°cie environment√°lne organiz√°cie, environment√°lne hnutia, environment√°lne spolky

Obńćianska iniciat√≠va N√°dej pre Sad Janka Kr√°ńĺa, vznikla z OI VerejnosŇ• Nahlas-nez√°visl√Ĺch obńćanov mesta Bratislavy a petińćn√©ho...   
www.sad-janka-krala.sk

Slovensk√° inŇ°pekcia Ňĺivotn√©ho prostredia (ńŹalej iba SIŇĹP) je odborn√Ĺ kontroln√Ĺ org√°n, ktor√Ĺ vykon√°va Ň°t√°tny dozor a uklad√°...   
www.sizp.sk

pom√°ha pri rieŇ°en√≠ environment√°lnych probl√©mov na Slovensku i v zahranińć√≠. UplatŇąuje strat√©giu dosiahnutia zmien hodn√īt...   
www.scpc.sk

Nad√°cia SOSNA vznikla v roku 1992 s cieńĺom pom√°haŇ• Ňĺivotn√©mu prostrediu v KoŇ°iciach a okol√≠   
www.sosna.sk

Slovensk√° ornitologick√° spolońćnosŇ• sa venuje predovŇ°etk√Ĺm ochrane druhov, biotopov a √ļzem√≠, ochran√°rskemu v√Ĺskumu vr√°tane...   
www.sovs.sk

Odborn√° organiz√°cia s celoslovenskou p√īsobnosŇ•ou, zabezpeńćuje odborn√ļ ńćinnosŇ• pre v√Ĺkon Ň°t√°tnej spr√°vy vo veciach ochrany...   
www.sopsr.sk


    Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Environment√°lne organiz√°cie: 6