• Dnes je: Utorok 28. septembra 2021 meniny m√° V√°clav
Obsah - Inform√°cie a sluŇĺby

Rev√≠zie rev√≠zie, rev√≠zie plynu, rev√≠zny technik, rev√≠zna kontrola, rev√≠zie inŇ°tal√°ci√≠

Rev√≠zie el. zariaden√≠ a bleskozvodov (drobn√© mont√°Ňĺe) , ҆koliace stredisko OBP elektrotechnikov v zmysle z√°kona 124/2006...   
www.retz.sk

Rev√≠zie zdv√≠hac√≠ch, zariaden√≠ a technick√© kontroly motorov√Ĺch voz√≠kov. Rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠, kotlov, potrub√≠, sk√ļŇ°ky...   
www.revimont.sk/

Odborn√© prehliadky (rev√≠zie) zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠ - autoŇĺeriavy, mostov√© Ňĺeriavy, elektrick√© klatkostroje, zdvih√°ky, hydraulick√©...   
revitex.sk/

Pon√ļkame V√°m v√Ĺkon v√Ĺchodz√≠ch aj pravideln√Ĺch odborn√Ĺch prehliadok a odborn√Ĺch sk√ļŇ°ok elektrick√Ĺch rozvodov a zariaden√≠...   
www.elerevizie.sk

v√Ĺchodiskov√© odborn√© prehliadky a sk√ļŇ°ky elektrick√Ĺch zariaden√≠, mont√°Ňĺe elektrick√Ĺch zariaden√≠ a bleskozvodov, oprava...   
www.revelcom.sk

Vykon√°vame rev√≠zie elektrick√Ĺch, plynov√Ĺch, tlakov√Ĺch a zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠ a termov√≠zne merania na celom √ļzem√≠ Slovenska....   
www.revizie-vtz.sk

Vykon√°vame odborn√© prehliadky, sk√ļŇ°ky a meranie vyhraden√Ĺch zariaden√≠ elektrick√Ĺch do 1000V a bleskozvodov v zmysle vyhl....   
www.opaos.sk

Jozef Drnz√≠k, Rev√≠zie elektro, Odborn√© prehliadky a odborn√© sk√ļŇ°ky elektrick√Ĺch zariaden√≠ v priestoroch A, Ba bleskozvodov....   
www.revizie-elektro.sk/

rev√≠zie vŇ°etkych druhov plynov√Ĺch zariaden√≠ - rozvody plynov, regulańćn√© stanice tlaku plynu, kotolne a spotrebińće plynu,...   
www.novoplyn.sk

Rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠ elektrick√Ĺch, plynov√Ĺch, zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠, bleskozvodov, tlakov√Ĺch n√°dob,...   
www.revit-nitra.sk

Rev√≠zie zdv√≠hac√≠ch, zariaden√≠ a technick√© kontroly motorov√Ĺch voz√≠kov. Rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠.    
www.revimont.sk

Vykon√°vame mont√°Ňĺ, servis plynov√Ĺch kotlov, z√°ruńćn√© a poz√°ruńćn√© opravy plynov√Ĺch a tlakov√Ĺch zariaden√≠. Rev√≠zie plynov√Ĺch...          
www.reviplyn.sk

Vieme zrealizovaŇ• mal√© bytov√© elektrorev√≠zie, rev√≠zie rodinn√Ĺch domov ako aj inŇ°pekcie vo veńĺk√Ĺch podnikoch a budov√°ch....   
www.erevizie.sk/revizie


    Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Rev√≠zie: 13