• Dnes je: Nedeńĺa 29. janu√°ra 2023 meniny m√° GaŇ°par
Obsah - Kult√ļra

Divadlo divadlo, predstavenia, bábkové divadlo, moderné divadlo, divadelné predstavenie, divadelná hra

Divadlo MaroŇ°a Kram√°ra - Ateli√©r Babylon je viac neŇĺ len divadlo. Je miestom kde m√° zelen√ļ kaŇĺd√Ĺ druh umenia. Raz sa na...   
www.atelierbabylon.sk

V naŇ°om obchode v√°m pon√ļkame maŇąuŇ°ky, ktor√© sa nielen p√°ńćia svojou originalitou a kvalitou prevedenia, ale z√°roveŇą spńļŇąaj√ļ...   
manusky.sk

B√°bkov√© predstavenia pre deti. Varietn√© programy pre dospel√Ĺch. Divadlo v kufri je z√°jazdov√© b√°bkov√© divadlo bez st√°lej...   
www.dvk.sk

Sme divadlo, ktor√©ho n√°pady sa tvoria v domńćeku a so svoj√≠m domńćekom sa radi vyd√°vame na bl√≠zke aj ńŹalek√© cesty. Zameriavame...   
www.divadlozdomceka.sk

V Bielom Divadle dost√°vaj√ļ mlad√≠ ńĺudia priestor rozv√≠jaŇ• schopnosti aj umeleck√© c√≠tenie. NesnaŇĺ√≠ sa byŇ• elitnou skupinou,...   
www.bieledivadlo.sk

Slovensk√° muzik√°lov√° spolońćnosŇ•. Cieńĺom divadla Teatro W√ľstenrot je vytv√°raŇ• tak√ļ programov√ļ Ň°trukt√ļru, aby oslovovala...   
www.gedur.sk

Medzin√°rodn√Ĺ divadeln√Ĺ festival v Nitre - program, fotogal√©rie, f√≥rum, zo z√°kulisia   
www.nitrafest.sk/

J√°n Kroner, Vladim√≠r Jedńĺovsk√Ĺ, T√°Ňąa Kul√≠Ň°kov√°, Dano Heriban,Peter Skl√°r, Alfr√©d Swan    
www.divadloaha.sk

Divadlo Alexandra Duchnovińća je profesion√°lnou, kult√ļrnou a umeleckou ustanovizŇąou v oblasti divadelnej ńćinnosti. Z√°kladn√Ĺm...   
www.divadload.sk

Prv√© nitrianske divadlo bolo postaven√© v roku 1883 s kapacitou 360 miest. Dev√§Ň• metrov Ň°irok√© javisko bolo osvetlen√© petrolejov√Ĺmi...   
www.dab.sk

Divadlo Korzo¬ī90 bolo zaloŇĺen√© 1. 4. 1990 a od septembra 1990 sa datuje prv√° sez√≥na 1990/1991.   
www.astorka.sk

NovozaloŇĺen√© divadlo Clipperton s celoslovensk√Ĺm p√īsoben√≠m - program, gel√©ria, ńĺudia v divadle.       
www.clipperton.sk

profesion√°lny s√ļbor alternat√≠vneho typu, ktor√Ĺ oslovuje predovŇ°etk√Ĺm mlad√Ĺch ńĺud√≠ stredoŇ°kol√°kov a vysokoŇ°kol√°kov. Na...   
www.gunagu.sk

dramaturgick√Ĺm zameran√≠m je divadlo HEINEKEN TOWER STAGE profilov√Ĺm divadlom pre hudbu a tanec, teda jeho javisko je otvoren√©...   
www.heinekentowerstage.sk

Divadlo Ludus tvor√≠ a zabezpeńćuje uv√°dzanie divadeln√Ĺch diel a in√Ĺch foriem dramatick√©ho, vzdel√°vacieho a z√°bavn√©ho umenia...   
www.ludusdivadlo.sk

    ńéalŇ°ie odkazy z kateg√≥rie Divadlo:
  • 0 - 14
  • 15 - 29

  • Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Divadlo: 29