• Dnes je: Pondelok 04. j√ļla 2022 meniny m√° Prokop
Obsah - InŇ°tit√ļcie

Environment√°lne organiz√°cie environment√°lne organiz√°cie, environment√°lne hnutia, environment√°lne spolky

vykon√°va zber elektroodpadov vo viac ako 220-tich obciach a mest√°ch Trnavsk√©ho, Bratislavsk√©ho, Nitrianskeho, Trenńćianskeho...   
www.aneo.sk

Ochrana a v√Ĺskum pr√≠rodn√Ĺch ekosyst√©mov, predovŇ°etk√Ĺm mokrad√≠ na Slovensku, v√Ĺchova a informovanie verejnosti, podpora...   
aquavita.szm.sk/

arch√≠v inform√°ci√≠ z oblasti Ňĺivotn√©ho prostredia, ochrany pr√≠rody, odpadov, enviroment√°lnej v√Ĺchovy. Enviroment√°ln√© ńćasopisy,...   
www.seps.sk

Ponuka sluŇĺieb a produktov pre v√Ĺskum a ochranu ‚Äď netopiere a vt√°ky. Prieskumy, posudky a monitoring ‚Äď zatepńĺovanie, hodnotenie...   
www.bat-man.sk

Obńćianske zdruŇĺenie ńĺud√≠ so z√°ujmom o skvalitnenie Ňĺivotn√©ho prostredia v Trenńć√≠ne a okol√≠.    
www.cea.sk

Biologick√© ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd s nen√°rońćnou √ļdrŇĺbou pre rodinn√© domy, penzi√≥ny, rekreańćn√© zariadenia. ńĆistiareŇą v√°m...   
www.aquaflot.sk

SpolońćnosŇ• EKOPROGRES p√īsob√≠ na trhu od roku 1990. Pon√ļka domov√© a priemyseln√© ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd, n√°drŇĺe, Ň°achty...   
www.ekoprogres.sk

tvorba a ochrany Ňĺivotn√©ho prostredia v zmysle z√°kona ńć. 24/2006 Z.z. o posudzovan√≠ vplyvov na Ňĺivotn√© prostredie (EIA)...   
www.d2r.sk

Zabezpeńćujeme poradensk√ļ a inŇĺiniersku ńćinnosŇ• vo vybran√Ĺch oblastiach Ňĺivotn√©ho prostredia.    
www.eko-in.sk

Hodnotenie vplyvov ńćinnosti na Ňĺivotn√© prostredie, EIA, Hodnotenie stavu Ňĺivotn√©ho prostredia, audity Ňĺivotn√©ho prostredia...   
www.ekojet.sk

√öpravny EuroClean KEUV TV kaŇĺd√Ĺ den uprav√≠ v ńĆesk√© republice, na Slovensku a v Polsku V souńćasn√© dobńõ t√≠mto zpŇĮsobem upravujeme...   
www.euroclean.sk

NavrhovaŇ• a prakticky uplatniŇ• ohńĺadupln√© environment√°lne rieŇ°enia na spr√°vnom mieste v spr√°vny ńćas a v spr√°vnej cenovej...   
www.ekospol.sk

V√Ĺroba ekologick√Ĺch a transportn√Ĺch kontajnerov, paliet a prepravn√Ĺch voz√≠kov. Transportn√© abrolkontajnery na prepravu...   
www.ekotrans.sk

Ekoobchod ŇĹivica bol otvoren√Ĺ 14. febru√°ra 2005. V malej, no o to √ļtulnejŇ°ej predajni na Vysokej ulici 18 v Bratislave,...   
www.ekoobchod.sk

Energetick√© centrum Bratislava (ECB) je mimovl√°dna organiz√°cia. V√§ńćŇ°inu svojej ńćinnosti zacieńĺuje na energetick√ļ efekt√≠vvnosti...   
www.ecb.sk

    ńéalŇ°ie odkazy z kateg√≥rie Environment√°lne organiz√°cie:
  • 0 - 14
  • 15 - 29
  • 30 - 44
  • 45 - 59

  • Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Environment√°lne organiz√°cie: 45