• Dnes je: Pondelok 27. m√°ja 2024 meniny m√° Iveta
Obsah - Z√°bava

Zábavné parky a ZOO zoologické záhrady, zábavné parky, zologická zahrada, zvieratá, zoo záhrady, safary

Z√°bavn√Ĺ park, v ktorom sa nach√°dzaj√ļ predhistorick√© zvierat√°. S√ļńćasŇ•ou expoz√≠cie je 3D kino.    
www.dinopark.sk

deti sa poteŇ°ia pŇ°trosom, r√īznym druhom papag√°jov a in√©ho exotick√©ho vt√°ctva, emu, div√Ĺm kańćiciam, p√°vom, zajacom, prasiatkam,...   
www.jazerokitty.sk

Pri detskom ihrisku LUXOR pravidelne pripravujeme r√īzny program pre deti. Spolupracujeme s in√Ĺmi organiz√°ciami na kult√ļrno-spolońćensk√Ĺch...   
www.luxor-senica.sk

Pren√°jom z√°bavn√Ĺch atrakci√≠ pre deti a dospel√Ĺch na VaŇ°e akcie, kde chcete maŇ• postaran√© o dobr√ļ z√°bavu,s√ļŇ•aŇĺe ,relax....   
www.zabavneatrakcie.eu/

je verejn√© Ň°kolsk√© zariadenie, ktor√© sa snaŇĺ√≠ o environment√°lnu osvetu. KaŇĺd√Ĺ si u n√°s n√°jde k√ļsok sveta zo Ňĺivońć√≠Ň°nej...   
www.minizoozilina.sk/

Na VaŇ°e akcie - NaŇ°e atrakcie. Pon√ļkame na pren√°jom trampol√≠ny, nafukovacie atrakcie - Ň°m√Ĺkalky, hrady, motok√°ry, z√°bavn√©...   
www.superatrakcie.sk

√östav zool√≥gie Slovensk√° akad√©mia vied D√ļbravsk√° cesta 9, SK-84506 Bratislava. Vysunut√© pracovisko v KoŇ°iciach    
www.zoo.sav.sk

Viv√°rium Tropick√Ĺ svet je neziskov√° organiz√°cia, ktor√° prezentuje unik√°tne spolońćenstvo tropickej fauny a fl√≥ry. N√°vŇ°tevn√≠ci...   
tropickysvet.sk

in-casopis ZOO, Programy, Kniha n√°vŇ°tev, Dokumenty ZOO, otv√°racie hodiny, hist√≥ria   
www.zoobojnice.sk/

Zoologick√° z√°hrada v Bratislave. Novinky a zauj√≠mavosti. Lexik√≥n zvierat, sponzorovanie zvierat. Nov√© ml√°ńŹatk√°.   
www.zoobratislava.sk

Chovan√° zv√≠Ňôata a narozen√° ml√°ńŹata, historie a virtu√°ln√≠ prohl√≠dka. St√°l√° akvarijn√≠ v√Ĺstava - ponoŇôte se do tajupln√©ho...   
www.zoobrno.cz/

Jednou zo Ň°tyroch zoologick√Ĺch z√°hrad na Slovensku je aj ZOO v KoŇ°iciach. ZOO KoŇ°ice sa buduje od roku 1979.    
www.zookosice.sk/

ZOO Zl√≠n netvoŇô√≠ klece, ale pŇô√≠rodn√≠ biopark s prostorn√Ĺmi expozicemi zv√≠Ňôat, ve kter√Ĺch Ňĺij√≠ spoleńćnńõ savci a pt√°ci rŇĮzn√Ĺch...   
www.zoozlin.eu

Inform√°cie o zooparku Stropkov - otv√°racie hodiny, mapa a fotogal√©ria. Kontaktn√° ZOO pre deti s moŇĺnosŇ•ou kŇēmenia zvierat,...   
www.zoostropkov.sk

Zoologick√° z√°hrada v SpiŇ°skej Novej Vsi sa rozklad√° na ploche 8 ha v juhov√Ĺchodnej ńćasti mesta. Je najmladŇ°ou zoologickou...   
www.zoosnv.sk


    Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Z√°bavn√© parky a ZOO: 15