• Dnes je: Pondelok 04. decembra 2023 meniny m√° Barbora
Obsah - Veda a technika

Technika technika, technick√© novinky, Ň°peci√°ln√° technika

Tipy, n√°vody a inform√°cie z oblasti satelitn√©ho pr√≠jmu digit√°lnej telev√≠zie a str√°nky o fotografovan√≠ s osobnou fotogal√©riou....   
www.soundastic.tym.sk

Zaober√°me sa predajom oceńĺov√Ĺch skr√≠Ňą urńćen√Ĺch pre v√Ĺrobu elektrick√Ĺch rozv√°dzańćov. Pon√ļkame aj Ň°irok√Ĺ sortiment pr√≠sluŇ°enstva...   
www.elstep.sk

Fotovoltaick√© zariadenia uŇĺ dostupn√© pre kaŇĺd√©ho z V√°s. U n√°s zist√≠te ako zarobiŇ• na slneńćnej energii a mi V√°m to cel√©...   
www.srsolar.sk

STILL pon√ļka vysokozdviŇĺn√© vidlicov√© voz√≠ky, prostriedky na pozemn√ļ dopravu, Ň°irok√ļ servisn√ļ sieŇ•, softwarov√© rieŇ°enia,...   
www.stillsr.sk

Zelen√Ĺ laser s v√Ĺkonom 200mW je skutońćne Ň°pińćka medzi lasermi. Tento superv√Ĺkonn√Ĺ zelen√Ĺ laser dosvieti viac ako 3 kilometre...   
www.zelenylaser.info

Klimatizańćn√° technika pre veńĺk√© objekty a podniky. Spln√≠me vaŇ°e vysok√© poŇĺiadavky a z√°roveŇą sme Ň°etrn√≠ k Ňĺivotn√©mu prostrediu....       
www.carrier.sk/klimatizacie/

Dod√°vky syst√©mov pre oblasŇ• riadenia potrubn√Ĺch a skladovac√≠ch technol√≥gi√≠. NajmodernejŇ°ie technick√© rieŇ°enia a zariadenia...   
www.vaecontrols.sk

KonŇ°trukcia a v√Ĺroba lisovac√≠ch n√°strojov a tv√°rniacich liniek. Tvorba technologick√Ĺch postupov v√Ĺroby v√Ĺliskov z plechu....   
www.techtvar.sk/

telef√≥nne √ļstredne, doch√°dzkov√© syst√©my, vstupn√© syst√©my, kontrola str√°Ňĺnej sluŇĺby, nahr√°vacie zariadenia, audio vr√°tnik,...   
www.bentel-ke.sk

Dod√°vky, mont√°Ňĺ a servis telekomunikańćnej techniky a Ň°trukt√ļrovan√Ĺch k√°bel√°Ňĺ√≠. Veńĺkoobchodn√Ĺ predaj k√°blov√©ho a elektroinŇ°talańćn√©ho...   
www.kabelaze.sk

Tepeln√© ńćerpadl√° quad Energy pre V√°Ň° domov. VyuŇĺ√≠vajte vońĺn√ļ energiu z pr√≠rody tepeln√Ĺm ńćerpadlom na vykurovanie ńći ohrev...       
www.tepelne-cerpadla-heatpump.sk

BIBUS SK, s.r.o.,Nitra dod√°vateńĺ termov√≠znych kamier s vynikaj√ļcim pomerom cena/v√Ĺkon pre r√īzne vyuŇĺitie.    
www.termokamera.sk

Prezentace spoleńćnosti Trasfor - transform√°tory a tlumivky vyv√≠jen√© a vyr√°bńõn√© na zak√°zku podle konkr√©tn√≠ch potŇôeb v√°mi...   
www.trasfor.sk

V√Ĺroba svetelnej a zvukovej techniky, v√Ĺroba stol√≠kov pod telev√≠zne prij√≠mańće, v√Ĺroba profesion√°lnych produktov pre nechtov√ļ...   
www.trix.sk

Realiz√°cia parn√Ĺch a teplovodn√Ĺch kotoln√≠, dod√°vanie n√°hradn√Ĺch dielov a spotrebn√©ho tovaru pre kotolne, tepeln√© syst√©my...   
www.garantmartin.sk